logo

AI – vad är det och hur används det?

ai

AI – vad är det och hur används det?

Precis som digitaliseringen är AI en möjlighet att effektivisera, skapa kvalitetsförbättringar och öka samhällsnyttan. Det görs bland annat genom att skapa “självgående” och intelligenta tillämpningar för att stödja och förstärka de arbetsuppgifter och processer som människor utför. Området för beslutsstöd kommer att utvecklas snabbt de kommande åren. Med smarta algoritmer som låter AI-tillämpningarna ta allt från avgörande företagsbeslut till att bestämma vilka annonser som ska visas för en viss besökare på en viss webbsida. blir AI mer och mer av vardagen.

 

Rädslan för att AI ska “ta över” är utbredd. Tar man del av den debatt som pågår när det gäller AI så är det filosofer,  IT-visionärer, politker och många andra som både försöker varna för AI, men också framhäva möjligheterna. Ja-sidan framhäver den verkliga samhällsnyttan med AI, medans nej-sidan ser ett hot om det inte skapas ett regelverk för hur AI får användas.

 

Artificiell intelligens används i många produkter och tillämpningar idag, mest känt är Apples rösttjänst Siri och Amazons motsvarighet Alexa.

IBM:s Watson fick 2011 stor uppmärksamhet när Jeopardy-mästarna Ken Jennings och Brad Rutter besegraades. Under 2016 lyckades Watson fastställa digagnosen på en 60-årig kvinnas ovanliga form av leukemi, det efter att en läkare misslyckats i månader.
Även Google Deepminds AI-program AlphaGo uppmärksamades när den koreanska mästaren Lee Sedol besegrades i det kinesiska brädspelet Go.

 

Den verkliga samhällsnyttan för AI kommer när exempelvis räddningsaktioner kan utföras av obemmanade flygande farkoster i områden dit människor har svårt att ta sig. intelligenta system som hittar rätt bult till rätt pryl i industriella tillverkningssystem eller trafiksystem som kan minimera köer och trafikolyckor.

 

Inom sjukvården har man sedan länge sätt möjligheterna med AI. Under 2018 kommer en prototyp att testas som kan användas för att ställa diagnoser på patienter utifrån bland annat röntgenbilder och vävnadsprov. Man tror också att AI kan hjälpa till att ge mer information om patienten än vad människan kan, ex. om en fraktur kommer att förvärras beroende på vald behandlingsmetod eller hur mycket smärta det kommer innebära för patienten. Inom ortopedin kommer AI att vara starkt bidragande till utvecklingen inom medicinsk bilddiagnostik. Många av tillämpningarna är fortfarande i prototyp och testfasen och som inom andra AI områden finns det juridiska frågor

 

Aida – ett exempel på artificiell intelligens

SEB blev uppmärksammade när de tog in artificiell intelligens i sin digitala kundtjänst. Det är det amerikanska företaget IPsoft som har hjälpt SEB med att utveckla den digitala kundtjänsten. Under tio år har IPSoft arbetat med att ta fram en robot vid namn Amelia som förstår både tal och kan svara på frågor, . Amelia använder avancerade inlärningsmodeller för att kunna ta affärsmässiga beslut och hon kan också mäta sin egen effektivitet och föreslå möjligheter till förbättringar.
Under 2017 har Aida kontinuerligt förbättrat sig och lärt sig nya saker. Numera kan Aida chatta med runt 160 kunder om dagen. Det har lett till totalt över 30 000 konversationer sedan i december 2016.

Under 2018 ska Aida blir bättre på olika typer av ärenden. Hon ska också lära sig mer av och om sina kunder, allt för att förbättra servicen.

ai amelia

Framtiden och digital etik

En fråga som alltid är aktuell är när man tror att AI har uppnått samma kapacitet som en människa mätt i intelligens.

Nyligen gjordes en undersökning baserat på Nick Boströms enkät. Resultatet visar när man tror att AI system kommer nå upp till mänsklig intelligens. 50% sannolikhet runt 2040-50, 90% sannolikhet år 2075.

 

Flera ledande forskare varnar för att faran om vi inte sätter upp regler för hur AI får användas. Målsättningen måste vara att maximera samhälssnyttan och och få bort girigheten för ekonomisk vinstmaximering. AI kommer att vara betydligt intelligentare än oss och måste ha ett definierat mål.

Vem har det yttersta ansvaret för de autonoma systemen? Vem har ansvaret om det händer en olycka med en självkörande bil  – programmeraren, tillverkaren, ansvariga chefer eller personen i bilen?

 

Etikreglerna för AI måste utvecklas snabbt så att vi är inte blir reaktiva. Nyligen släppte forskare en guide till etisk AI-design för att det ska bli större transparens inom AI-området. Forskningen går snabbt framåt inom AI området och Microsoft har som första utländska företag aviserat planer för ett forsknings- och utvecklingscenter inom artificiell intelligens i Taiwan.

AI-marknaden drog in cirka 202,5 miljoner dollar i intäkter för kommersiella applikationer och installationer under 2015 enligt en marknadsprognos från forskningsföretaget Tractica. Runt 2019 börjar det blir intresant, Tractica förutspår att intäkter relaterade till AI-applikationer kommer att nå 11,1 miljarder dollar år 2024.

ai-revenue