logo

Employer branding – stärk varumärket

employer branding

Employer branding – stärk varumärket

Employer Branding kan ses som en strategi mot två målgrupper, anställda och potentiella framtida medarbetare. Genom att använda sig av sociala medier kan företag göra sig synliga för sina framtida kandidater. Mycket handlar visa upp företagskulturen, kollegorna, arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen. Den moderna potentiella medarbetaren är smart,kunnig och letar efter attraktiva jobb som stödjer deras mål, ambitioner och visioner. Därför är employer branding ett sätt för företagen att visa upp vad de har att erbjuda för framtida kandidater och kandidaterna får en insyn i hur det är att arbeta på företaget.

 

Att hitta och rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens kan liknas vid att hitta rätt kunder, en stor utmaning med andra ord. Man måste kommunicera varumärkets värderingar, personlighet och kompetens för att bevisa att du är värd deras tid och uppmärksamhet. Dock kan employer branding har en negativ effekt om ett företag visar upp en bild på sociala medier som inte överensstämmer med verkligheten. Det kan detta skapa en besvikelse för en nyanställd när denne märker att det arbetet var något annat än vad som visats upp i sociala medier. Negativ publicitet sprids väldigt snabbt och får i detta fall en konsekvens som innebär dåligt rykte för företaget och anställda kanske lämnar företaget.

Employer Branding utgår från de anställda

Vilka värderingar och vilken företagskultur som man vill kommunicera bör definieras av de anställda, inte av ledningen. Den strategiska delen för hur man ska kommunicera företagets värderingar är ett samarbete med marknadsavdelningen. Därefter ska värderingarna sammanlänkas med de överordnade målen som en organisation har och mynna ut i en marknadsplan. Alla avdelningar i företaget ska genomsyras av samma kultur och värderingar. Det gör att det tydligt framgår vilka värderingar som hela företaget har, inte att en enskild avdelning har sina egna värderingar och sin egen kultur.

 

 

 

Många väljer att dela med sig av sin dåliga erfarenhet någonstans online.

 

Företag som har ett dåligt employer brand betalar 10% mer i lön. Detta är inte för att de anställda är bättre på det de gör och förtjänar mer pengar, utan helt enkelt en nödvändig strategi för att behålla arbetskraften för ett företag som inte arbetar på sitt employer brand.