logo

Lär känna generation Z

generation z

Lär känna generation Z

Generation Z är på väg in i arbetslivet. Vilka är det och hur kommer de att påverka näringslivet? Hur väl förberedda är företag och organisationer på att anpassa sin verksamhet efter denna denna generation?

Generation Z är den första generationen som är uppväxta med internet. De behärskar informations- och kommunikationstekniken till fullo vilket återspeglas i deras attityd mot arbetsmarknaden.

Deras gräns mellan arbetsliv och privatliv är suddig

 

Filmen om generation Z

generation-z-movie

generation-z-movie