logo

MVP – Minimum Viable Product

mvp-minimum-viable-product

MVP – Minimum Viable Product

MVP är ett begrepp som har sitt ursprung från startupvärlden. Förkortningen MVP står för Minimal Viable Product och handlar förenklat om att kunna visa en version av en tjänst eller produkt som tas fram med syftet att visa på ett koncept, bekräfta en hypotes eller idé. Den testas kontinuerligt mot slutanvändarna för att kunna leverera en slutprodukt som motsvarar kundens och användarnas förväntningar och skapar kundnytta.

Vinsten och målet med MVP är att tidigt släppa sin produkt så man enklare kan ändra i sin produkt och minska antalet kronor man spenderar på att få ut produkten till kund.

Med detta arbetssätt låter man kundens behov styra inriktningen och vara med och forma och förfina idén. Genom att kontinuerligt testa våra idéer och ta våra på kundens input kommer vi att på förhand veta att kunden kommer att uppskatta produkten vid lansering / release. Det lärandeprocess baserad på riktiga resultat.

Det är viktigt att kund och leverantör inte har olika förväntningar på MVP-begreppet. En vanlig miss är att man bygger vidare direkt på en MVP vilket gör att den orsaka problem inom kvalitet och skalbarhet senare i projektet.

 

MVP workflow

 

Varje produkt börjar med en idé (1). Därefter måste idén valideras vilket görs bäst genom att bygga (2) det minsta möjliga med så små medel som möjlilgt som förklarar den idén och gör idén mätbar. När man mäter (3) (ex. testar mot slutanvändare) måste målgruppen få en tillräckligt bra upplevelse för att man ska kunna lita på mätningen. Resultatet av mätningen är det som vi lär oss av (4) och som tar oss vidare till nästa steg.

5 anledningar till att titta mer på MVP:

Undvika att bli stillastående och utforska nya möjligheter

Få ett strukturerat arbetssätt för att utvärdera nya möjligheter

Förankra idéer hos intressenter i er verksamhet

Öka träffsäkerheten för nya projekt

Minimera risker för missförstånd i kravbilden