logo

Skapa maximalt kundvärde med lean

lean

Skapa maximalt kundvärde med lean

Ett lean-arbetssätt är att ge värde till kunden genom att effektivisera, höja kvalitén, korta ledtiderna och det genom befintliga resurser. Lean innehåller allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg . Använder man lean på rätt sätt kan det innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat. Fokus ska vara på att optimera det som skapar värde för kunden. Det som inte är värdeskapande ska ifrågasättas och minimeras.

 

Lean används idag som en framgångrik metod i tjänsteföretag och andra typer av verksamheter som exempelvis sjukvård, administration och produktutveckling.

Lean är ett gemensamt och visuellt arbetssätt. Genom att kartlägga arbetsprocesser och lyfta fram förbättringsåtgärder blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt.

 

Några av leans värderingar är att:

  • alltid fokusera på kundvärde
  • allt kan alltid bli bättre
  • lyfta fram problem och fel som möjligheter
  • bli en lärande organisation
  • var och en ansvarar för sin förbättring
  • respektera människan

 

Lean handlar inte om att minska kostnaderna eller bli av med personal.