logo

lean Tag

lean

Skapa maximalt kundvärde med lean

Ett lean-arbetssätt är att ge värde till kunden genom att effektivisera, höja kvalitén, korta ledtiderna och det genom befintliga resurser. Lean innehåller allt från värderingar och filosofi till metoder och...

Läs mer